Dans

KONSTFOSTRAN

Suomeksi

I Sibbo kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Grundundervisning ges i bildkonst, musik, dans- och teaterkonst. Den grundläggande konstundervisningen som omfattar olika konstgrenar är målinriktad, fortskrider från en nivå till en annan och är avsedd i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleven färdigheter att uttrycka sig och söka sig till fortsatta studier inom branschen.

Grundundervisning i konst i Sibbo kommun:

Borgånejdens musikinstitut 

Berika ditt liv med musik – kom till musikinstitutet! Musikinstitutet har många års traditioner i arrangering av högklassig undervisning i Sibbo. Musikinstitutet i Sibbo påverkar mänskornas liv i Nickby, Söderkulla och Tallmo. Vår huvudverksamhetsplats är Artborg 35 som är belägen i Nickby. Musikinstitutet har samarbete med skolorna och daghemmen. Undervisningsutbudet omfattar allt från blås- till stråkinstrument, piano samt olika bandinstrument. Man kan bekanta sej med utbudet och anmäla sej elektroniskt www.psmo.fi / kansliet tfn 019-520 2549.

Keravan tanssiopisto

Keravan Tanssiopisto erbjuder barndans, modern dans, jazzdans och balett i Sibbo, också på svenska. Kurserbjudandet i Kervo är också mångsidigt: barndans, balett, modern dans och jazzdans, hiphop, break, showdans.

Borgå Konstskola 

Borgå konstskola ger grundundervisning i bildkonst för 3–19-åriga barn i Sibbo. Vi har undervisning i Artborg (Nickby), Söderkulla Torpbacka klubbhus, i Musiikkipäiväkoti Poco. Ansökningstid på våren. Man kan fråga efter lediga studieplatser även under läsåret. Kanslipersonalen nås bäst per telefon: 040 352 7004, taidekoulu@porvoo.fi

Sibbo musikskola 

Sibbo Musikskola erbjuder undervisning för barn, unga och vuxna. Vi har både individuell undervisning (bl.a. sång, piano, gitarr, trummor och violin) och gruppundervisning.  Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men kan också ordnas på finska vid behov. Sibbo musikskolas målsättning är att ge barn och ungdomar möjlighet att känna glädje i sång och musik. Därför har alla intresserade rätt att få en studieplats. Inträdesprov och förkunskaper krävs ej. Fortlöpande ansökan. ontakta sibbo.musikskola@gmail.com.

Sydkustens Ordkonstskola

Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, arbetar tvärkonstnärligt, gör teaterpjäser och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Läsårstemat för 2016–2017 är Tidsbubblan. Söderkulla bibliotek, åk 3-6, tisdagar kl.15.00–16.30. Sibbo huvudbibliotek, åk 3–6, torsdagar kl.15.00–16.30. Hösttermin: 5.9–4.12.2016. Anmälning: www.ordkonst.fi. Arrangör: Sydkustens ordkonstskola

Sibbo Medborgarinstitut & Sipoon teatteri 

Kom och bekanta dej med Grundundervisning i teaterkonst. Vi har undervisning (på finska) i Nickby och Söderkulla och det enda du behöver ta med dej är skaparglädje! Som bonus får du gott humör, vänner och en meningsfull hobby. Tilläggsinformation: kati.rossi@sipoonteatteri.fi, anmälningar till Medborgarinstitutets kansli.

 

ARTBORG 35

Byggnadens historia:

Tvätteriet och linneförrådet fanns till en början i köksbyggnaden (nr 34). På så sätt kunde personalen användas flexibelt på de olika arbetsenheterna och vikariaten ordnade sig naturligt. Ibland förekom till och med uppgiftsbyte. Både tvätteri- och kökspigorna bodde på köksvinden.

Det nya tvätteriet, byggnad 35 ritad av arkitekt Gunnar Taucher, blev färdigt år 1937. Redan före det hade tanken väckts på ett gemensamt tvätteri för stadens alla anstalter. Verksamheten i det egna tvätteriet upphörde först i maj 1976, då sjukhusets tvätt övertogs av centraltvätteriet i Helsingfors. Samtidigt minskade arbetet i syateljén och linneförrådet, när textilierna nu hörde till centraltvätteriet. I slutskedet användes tvätteribyggnaden som sjukhusets centralförråd och som målar- och snickarverkstad.

Olympiasommaren 1952 skötte Nickby sjukhus tvätteri med stadsstyrelsens tillstånd tvätt som levererades av Olympiska spelens inkvarteringskansli, och för denna uppgift anställdes åtta tillfälliga tvättbiträden.

 Info / Kulturtjänsterna/ katja.sagbom@sipoo.fi

Senast ändrat 09.01.2017