Vargspåret 

 

Vargspåret arrangeras inte

Vargspårkommittéen, som ansvarar för arrangerandet av Vargspåret, har enhälligt beslutat att slopa arrangerandet av Vargspåret. Evenemanget har senast gått att arrangera 2013.

Skidförhållandena i Södra Finland har blivit avsevärt sämre under detta århundrade och Vargspåret har inhiberats 11 gånger. Dagens klimat möjliggör inte mera att årligen arrangera ett evenemang i likhet med Vargspåret.

Sibbo kommun vill tacka alla föreningar, talkoarbetare och markägare som under årens lopp har varit med och möjliggöra arrangerandet av Vargspåret.

Ytterligare information:
Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, piritta.forsell@sipoo.fi, tfn 040 191 4539

 

 

 

År 2013 i XXV Vargspåret deltog 2404 skidare vararv 2354 skidade den avsedda rutten.

År 2011 deltog sammanlagt 2299 skidare och år 2012 skidade 2212 personer den avsedda rutten.

Vargspåret inhiberat år 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 på grund av snöbrist.

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.01.2019