Ledd verksamhet

 

Parkgymnastik

Idrottstjänsterna ordnar parkgymnastik i Nickby och Söderkulla i juni och augusti.

 

 

Möjlighet till vattengymnastik även i maj

Idrottstjänsterna ordnar vattengymnastik vid Solbacka bassängen

Onsdagar 3.5-24.5.2017 (4ggr)

kl. 9.00-9.45 och 10.15-11.00

Deltagaravgift 20,-

Anmälning vecka 17 med början 24.4.2017 kl. 8:00 med Hellewi anmälningsprogrammet.

Anmäl dig till vattengymnastiken här

 

Sibbo kommuns Idrottstjänster ordnar ledd verksamhet för specialgrupper, seniorer och arbetsför befolkning.

 

 

 

Tilläggsinformation om motionsgrupperna: Idrottsinstruktör Tiina Forssell 09 2353 7011

Meddela alltid namn, näradress, telefonnummer, personbeteckning. Även e-postadress om ni har en sådan. Vid anmälning av barn även barnets ålder, förälderns namn och personbeteckning och eventuell handikapp eller sjukdom när det gäller specialgrupper.

Du får en bekräftelse på varje anmälan i din e-post. Om du inte har gett din e-postadress, får du ingen bekräftelse.

Grupperna börjar vecka 2.

Vårterminen: 9.1.2017-30.4.2017.

Obs! Grupperna hålls inte: 20-22.2.2017 (sportlov) och 14-17.4.2017 (påsk). Terminen förlängs med en gång om motionsgruppen inhiberas pga. helgdag.

 

Broschyr

 Obs! Vattengymnastik i första hand för sibbobor

Kursavgifterna faktureras när grupperna börjar om annat inte meddelats.

Rätt till förändringar gällande pris, klockslag och tidpunkt bibehålls.

 

Motionsgrupper
Seniorer
Specialgrupper

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 25.04.2017