Bidrag för idrottsverksamhet

 

Elektronisk ansökan om bidrag som beviljas av fritidssektionen våren 2020

Ansökningstiden 1.3 - 31.3.2020. Ansökningstiden slutar tisdag 31.3.2020 kl. 23:59.

För att du ska kunna göra en ansökan måste du registrera dig som användare av programmet/kontaktperson för din organisation.

Om du redan har registrerat dig som användare av Timmi 4.1 lokalbokningsprogrammet måste du öka dina användarrättigheter så att du kan administrera ansökningar för din klubb/förening.

Att fungera som kontaktperson för en organisation förutsätter att dina lösen godkänns av administratören. Innan godkännandet är det inte möjligt att fylla i en ansökan.

Registrera dig som kontaktperson för din organisation / öka dina användarrättigheter i god tid före den sista ansökningdagen!

 

När ni ansöker projektbidrag, välj kategori under Projektbidrag, EJ under Verksamhetsbidrag.

 

Registrering som privatperson

Registrering som kontaktperson för en organisation Anvisning

Inloggning

Glömt lösenordet? länk att förnya lösenordet för registrerade kunder

 

Avtal om nyttjanderätt av Timmi-programvaran

Dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med principerna för beviljande av bidrag och anvisningarna innan du fyller i en ansökan!

Endast ansökningar som lämnats in elektroniskt via Timmi inom tidsfristen godkänns.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Understödet ska sökas via Timmi-bidragsansökningsprogrammet senast tisdag 31.3.2020.

Bidraget betalas då föreningen har visat upp räkningen för fastighetsskatten.


Info och stöd

RÅDGIVNINGSTILLFÄLLEN

Rådgivningstillfällen ordnas torsdag 19.3.2020 kl. 17:00 - 19:00 i Nickby huvudbibliotekets mötesrum, Norra Skolvägen 2.

Sari Polojärvi visar hur man fyller i blanketten. Mia Liljeberg och Katja Sågbom är också på plats och svarar på frågor. 

Om du har frågor om för vilket ändamål bidrag beviljas, vänd dig då till:

Piritta Forsell piritta.forsell@sibbo.fi, tfn 040 191 4539 (idrottsbidrag)

Katja Sågbom katja.sagbom@sibbo.fi, tfn 050 395 9874 (kulturubidrag)

Mia Liljeberg mia.liljeberg@sibbo.fi, tfn 050 596 8692 (bidrag för ungdomsverksamhet)

 

Om du har tekniska problem med att fylla i blanketten, kontakta Sari Polojärvi sari.polojarvi@sipoo.fi , tfn 040 191 4290

 

 

 

 

Suomeksi
Senast ändrat 24.02.2020

 

SuomeksiBidragskungörelse

Allmänna bidragsprinciper
Anvisningar idrottsbidrag 2020
Idrottsstöd datablankett
Idrottsstöd avtal
Idrottsstöd redovisningsblankett

 

Länk till träningsdagboken ledd verksamhet

Verksamhetsperioderna är 1.10–29.2 och 1.3 – 30.9.

Träningsdagböcker över den ledda verksamheten ska fyllas i på Idrottstjänsters blankett och levereras till Idrottstjänster (liikuntapalvelut@sipoo.fi) inom två veckor, ändå senast den 15:e dagen månaden efter att verksamhetsperioden slutat före klockan 23:59.