Tekniska utskottet

Tekniska utskottet har till uppgift att handha samhällstekniken, såsom trafikleder, allmänna områden och vatten-, avlopps- och energiförsörjningen, kommunens fastigheter, uthyrning av bostäder, räddningsväsendet och avfallshanteringen.

Utskottet har till uppgift att fungera som vägförvaltningsmyndighet när det gäller besvär och bildande av väglag i enlighet med lagen och förordningen om enskilda väga.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekretarare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216

Rainer Boman, ordförande, tfn 0400 973 387
Jari Hursti, viceordförande, 0400 756 932
Jyri Jalas
Stefan Sandström
Gunilla Holmberg
Hannele Backström
Mari Viita
Jani Björn
Monika Hämäläinen

Suomeksi

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

 

Senast ändrat 30.08.2016