Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd,
miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare

Micaela Röman, ordförande, tfn 044 783 58 15
Marja Manninen-Ollberg, viceordförande, tfn 040 507 04 52
Maria Forss
Hans-Eric Christiansson
Henrik Gustafsson
Kadir Turan, ersättare Liisa Jankkari vikarierar tillsvidare
Suvi Vuoksenranta
Riitta-Kaisa Kosonen
Juha Huotari

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Social- och hälsovårdsutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216

Eva Kuntsi, ordförande, tfn 050 572 33 55
Thomas Elfgren, viceordförande
Sirpa Pöllönen

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi 

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 22.11.2017