Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd,
miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Eva Eskman, tfn 09 2353 6203

Micaela Röman, ordförande, tfn 044 783 58 15
Marja Manninen-Ollberg, viceordförande, tfn 040 507 04 52
Maria Forss
Hans-Eric Christiansson
Henrik Gustafsson
Kadir Turan
Suvi Vuoksenranta
Riitta-Kaisa Kosonen
Juha Huotari

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Eva Kuntsi, ordförande, tfn 050 572 33 55
Thomas Elfgren, viceordförande
Sirpa Pöllönen

 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 14.06.2017