Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd,
miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Eva Eskman, tfn 09 2353 6203

Suomeksi

Janica Sundbäck, ordförande, tfn 0400 014 002
Petri Haikonen, viceordförande, tfn 0400 461 694
Kaj Kaiser
Agneta Enroth-Jusslin
Christer Silén
Juha Salo
Suvi Vuoksenranta
Maarit Virtanen
Juha Huotari

 

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Eva Kuntsi, ordförande, tfn 050 572 33 55
Thomas Elfgren, viceordförande
Pirkko Buddas

Senast ändrat 10.08.2016