Markanvändningssektionen

Kommunstyrelsen har en markanvändingssektion, som har till uppgift att handha kommunens markpolitik och planering av markanvändning.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell, tfn 09 2353 6701

Sami Virpiö, ordförande
Maria Liljeström, viceordförande

Christel Liljeström
Juhani Rantala
Mandi Alaterä
Eva Kuntsi
Bob Myrberg

Medlemmarnas kontaktuppgifter hittar du här

Senast ändrat 30.08.2016