Kommittéer och tillfälliga organ

Enligt kommunallagen 30 § 3 mom. kan kommunstyrelsen tillsätta kommittéer för att sköta en viss uppgift. Kommittéer tillsätts för högst kommunstyrelsens mandatperiod.

Kommunstyrelsen har  tillsatt kommittéer och representanter i andra tillfälliga organ för mandatperioden 2015 - 2016. Suomeksi

Senast ändrat 02.07.2018