Byggnads- och miljöutskottet

Utskottet behandlar de ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen och annan lagstiftning hör till kommunens byggnadstillsynsmyndighet och fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 5 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Som sekreterare för utskottet fungerar byggnadstillsynsekreterare Tuula Vænerberg, tfn 09 2353 6822

Tim Kankfelt, ordförande, tfn 0400 463 858
Sini-Pilvi Saarnio, viceordförande, tfn 040 743 9083
Peter Granqvist
Bodil Weckström
Kimmo Virtanen
Ari Tamminen
Kristiina Ovaskainen 

Suomeksi

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Senast ändrat 30.08.2016