Bildningsutskottet

Handhar och koordinerar uppgifter som berör småbarnspedagogik-, skol-, biblioteks-, medborgarinstituts-, kultur, turist-,
musei-, idrotts- och ungdomsverksamheten.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216


Antti Skogster, ordförande, tfn 040 724 91 54
Mandi Alaterä, viceordförande, tfn 050 577 40 40
Ann-Cathrine Helling
Elvira Kaiser
Henrik Möller
Sami Alasara
Juha Kytö
Lilli Kahri
Maija Kuntsi


E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Bildningsutskottets föredragningslistor och protokoll

 

Svenska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare 

Ann-Cathrine Helling, ordförande
Camilla Långsjö, viceordförande, tfn 040 013 71 78
Mari Berg
Mikael Grönroos
Kjell Grönqvist 

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Svenska utbildningssektionens föredragningslistor och protokoll

 

Finska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216

Mandi Alaterä, ordförande, tfn 050 577 40 40
Pasi Ylirisku, viceordförande
Jussi Merikanto
Teija Virtanen
Kari-Matti Syrjäläinen

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Finska utbildningssektionens föredragninslistor och protokoll

 

Fritidssektionen

Handhar kommunens biblioteks-, kultur-, musei-, turist-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt
stöder motsvarande verksamhet som handhas av föreningar och privatpersoner.

Som sekreterare för sektionen fungerar förvaltningssekreterare 

Tom Sundbäck, ordförande, tfn 050 522 28 06 
Juha Kopra, viceordförande, tfn 040 727 66 13
Caroline Högel
Anna Turkki
Tiina Sinkkonen

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Förtroendeorganens mötesdatum

Fritidssektionens föredragningslistor och protokoll

Suomeksi

 

Senast ändrat 09.10.2017