Bildningsutskottet


Handhar och koordinerar uppgifter som berör skol-, biblioteks-, medborgarinstituts-, kultur, turist-,
musei-, idrotts- och ungdomsverksamheten.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216
Juha Suuronen, ordförande, tfn 045 125 32 23
Richard Sundman, viceordförande, tfn 040 521 71 79
Antti Skogster
Mari Berg
Laura Paunonen
Virpi Karjalainen
Markku Metsoila
Maarit Rope
Henrik Möller

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

Svenska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Eva Eskman, tfn 09 2353 6203

Antti Skogster, ordförande, tfn 040 724 91 54
Christel Stenius, viceordförande, tfn 050 597 80 23
Annette Laaksonen
Camilla Långsjö
Kjell Grönqvist

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

Finska utbildningssektionen

Bildningsutskottets svenska och finska utbildningssektioner ombesörjer förskoleundervisningen,
grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen för sin språkgrupp samt bereder möjligheter
till studier i skolor som upprätthålls av samkommuner för yrkesutbildning och i andra skolor.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare Daisy Ek, tfn 09 2353 6216

Maarit Rope, ordförande, tfn 040 506 12 57
Valtteri Piri, viceordförande, tfn 050 570 10 22
Kari-Matti Syrjäläinen
Anne Peisanen
Maija Kuntsi

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

 

Fritidssektionen

Handhar kommunens biblioteks-, kultur-, musei-, turist-, idrotts- och ungdomsverksamhet samt
stöder motsvarande verksamhet som handhas av föreningar och privatpersoner.

Som sekreterare för utskottet fungerar förvaltningssekreterare eva eskman, tfn 09 2353 6203

Henrik Möller, ordförande 
Juha Kopra, viceordförande
Johan Granqvist
Cathrine Jipp
Johanna Saxén

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 30.08.2016