Andra nämnder och sektioner

Revisionsnämnden, centralvalnämnden och ungdomsfullmäktige.

Revisionsnämnden

Nämndens uppgift är att för fullmäktige bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin samt bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Linda Karhinen, ordförande
Kasper Nyberg, viceordförande
Hans-Peter Lindgren
Vesa Lepistö
Päivi Mäkelä-Bengs

 

Centralvalnämnden

Ansvarar för genomförandet av kommunala och statliga val i kommunen

Som sekreterare fungerar ärendehanteringssekreterare Arto Hautala, tfn 09 2353 6224

Michael Mellin, ordförande. tfn 050 375 7220, info@mellin.fi
Sami Siltaloppi, viceordförande, tfn 050 339 82 30
Jaana Korkeila-Långsjö
Marko Takalo
Vilma Saari

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige framlägger motioner, väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika utskotten och sektionerna, stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande för år 2016 valdes Emma Lidman och till videordförande valdes Sara-Sofia Kähkönen.

Ungdomsfullmäktige 2016-2018

Ungdomsfullmäktiges protokoll

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 22.02.2017