Nyckeltal

 

Kommunens storlek

Landareal 340 km² Suomeksi
Sjövattenområde 3 km²
Havsvattenområde 356 km²

Folktäthet 57 personer/km²


Befolkning

Broschyren Sibbo i siffror

Folkmängden i Sibbo uppgick till 19 399 personer i slutet av år 2015. 

Folkmängden inom delområdena 31.12.2015: Tabell och statistikkarta.

Folkmängden inom delområdena 31.12.2014: Tabell  och statistikarta.

År 2015 växte befolkningen i Sibbo från 19 034 till 19 399 personer (+ 1,9 %). Antalet finskspråkiga var 12 069 (62 %), svenskspråkiga 6 616 (34 %) och övriga 714 (4 %). Det fanns 9 695 män och pojkar och 9 704 kvinnor och flickor. År 2015 föddes 152 personer och dog 126 personer i Sibbo. Till kommunen flyttade 1 383 personer och bort flyttade 1 039 personer.

Källor: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi och Befolkningsregistercentralen, www.vaestorekisterikeskus.fi.


Arbetskraft och arbetsplatser

I Sibbo fanns 5 625 arbetsplatser 31.12.2014. Till arbetskraften hörde 9 610 personer (8 969 yrkesverksamma och 641 arbetslösa). Självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser uppgick till 63 %. Källa: Statistikcentralen, www.tilastokeskus.fi.

Antalet arbetslösa i Sibbo uppgick till 710 personer, arbetslöshetsgraden till 7,4 % i december 2016. Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Sysselsättningsöversikter.

Kommunens ekonomi

Årligen uppgörs en budget för följande verksamhetsår och en ekonomiplan som omfattar budgetåret samt de därpåföljande två åren. Budgeten år 2017 och ekonomiplanen åren 2017-2019 godkändes av fullmäktige i december 2016, paragraf.

Budgeten år 2016

Bokslut 2015

Budgeten år 2015

Bokslutet 2014

Budgeten år 2014 

Inkomstskatteprocenten år 2017 är 19,25 %.

Fastighetskatteprocenter år 2017:
- allmän skatteprocent 1,0 %
- stadigvarande bostad 0,5 %
- annan bostadsbyggnad 1,1 %
- obebyggd byggplats 4,0 %

Skuldbördan enligt budgeten år 2016: 2 700 euro/invånare (lån 51,1 milj. euro)

Skuldbördan enligt budgeten år 2015: 2 598 euro/invånare (lån 50,7 milj. euro)

Skuldbördan enligt budgeten år 2014: 2 744 euro/invånare (lån 52,8 milj. euro)
 Tilläggsinformation

Specialplanerare
Rita Lönnroth
09 2353 6711
Senast ändrat 08.03.2017