Ledningsgruppen 

SuomeksiMikael Grannas
Kommundirektör
Mikael Grannas
09 2353 6200
Uppgifter och ansvarsområden:
- helhetsansvar för kommunens verksamhet och ekonomi
- näringsfrågor
Pekka Laitasalo
Ekonomi- och förvaltningsdirektör
Pekka Laitasalo
09 2353 6205
Uppgifter:
- leder enheten Ekonomi- och förvaltningstjänster
och ansvarar den strategiska
styrningen av kommunens administrativa stödtjänster
Kurt Torsell
Bildningsdirektör
Kurt Torsell
09 2353 7000
Leena Kokko
Direktör social- och hälsovårdsväsendet
Leena Kokko
09 2353 6500
 
Personalchef
Merja Soosalu
09 2353 6250
Uppgifter:
- personalärenden
- chef för personaltjänster
Ilari Myllyvirta
Teknisk direktör
Ilari Myllyvirta
09 2353 6800
Pekka Söyrilä
Tf Utvecklingsdirektör, Mätnings- och fastighetschef
Pekka Söyrilä
09 2353 6731
ledning av enheten, markförvärv, företagstomter
CDO. Chief Digital Officer
Ethel Eriksson
09 2353 6249

Personalens representant

Klasslärare vid grundskola
Eva-Stina Törnroos
09 2353 6262

Sakkunniga medlemmar

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
09 2353 6215
Informatör
Paula Ropponen
09 2353 6218

Ledningsgruppens sekreterare

Utvecklingsexpert
Marja Teljamo
09 2353 6215
Senast ändrat 01.08.2017