Kontaktuppgifter

Abrahamsson Anna (SFP)
tfn 040 831 13 26

Alaterä Mandi (SAML)
tfn 050 577 40 40

Backström Anders (SFP)
tfn 040 578 68 09

Björkell Rolf (SFP)
Östra Storkärrsgränd 5 B 14
04130 Sibbo
tfn 0400 314 654

Boman Rainer (SDP)
Mörtträskvägen 36 A
01120 Västerskog
tfn 0400 973 387

Elfgren Thomas (SFP)

Granqvist Johan (SFP)
tfn 0500 497 726

Granqvist Peter (SFP)
Utegårdsvägen 82
04170 Paipis
tfn 050 533 03 63

Grönqvist Kjell (SDP)
Graningevägen 5
04130 Sibbo
tfn 045 899 19 99

Haapaniemi Rauno (GRÖNA)
Katajankaari 10
01150 Söderkulla
tfn 041 533 83 66

Haikonen Petri (CENTERN)
Fredsbackantie 2
04170 Paippinen
tfn 0400 461 694

Hursti Jari (PS)
tfn 0400 756 932

Monika Hämäläinen (CENTERN)
Hagvägen 12
04130 Sibbo
tfn 040 726 21 08

Jalas Jyri (SFP)
Västra Hangelbyvägen 24
01150 Söderkulla
tfn 0500 465 298

Kankfelt Tim (SFP)
Fräkengränden 5
01150 Söderkulla
tfn 0400 463 858

Karhinen Linda (SAM.)
tfn 050 356 89 70

Kuntsi Hanna (SDP)
tfn 050 310 06 76
hanna.kuntis(at)pam.fi

Laaksonen Annette (SFP)
Rauhalavägen 41
04170 Paipis
tfn 050 502 36 85

Liljeström Christel (SFP)
Simosbacken 88
04130 Sibbo
tfn 050 308 24 60

Liljeström Maria (SFP)
Storuddsvägen 400
06880 Kärrby
tfn 050 542 14 46

Lindqvist Clara (VGS)
Simsalö
01120 Vesterskog
tfn 050 360 07 95

Lindqvist Kaj (SFP)
Dalkärrsvägen 15
04130 Sibbo
tfn 0500 703 116

Lindroos Kicka (SFP)
Borgbyvägen 101
04130 Sibbo
tfn 040 417 40 16

Manninen-Ollberg Marja (SAML)
tfn 040 507 0452

Mattila Marketta (GRÖNA)
Vanikonmäki 29
04240 Talma
tfn 0400 429 990

Myrberg Bob (PS)

Nyberg Kasper (VGS)
Blåfieldsstigen 9 b
01120 Västerskog
tfn 040 191 44 51

Oksanen Ari (SAML)
Puolukanvarsi 5
01150 Söderkulla
tfn 040 504 26 08

Rantala Juhani (SAML)
tfn 050 589 50 60

Rope Maarit (Politiikasta Iloa)
Löötinkuja 4 A
04130 Sipoo
tfn 040 506 12 57

Rope Timo (CENTERN)
Kotimäentie 252
04150 Martinkylä
tfn 0500 603 205

Saarnio Sini-Pilvi (GRÖNA)
Keltavuokonkuja 9
01150 Söderkulla
tfn 040 743 90 83

Salo Juha (SAML)
Ruistie 6
04130 Sipoo
tfn 040 336 01 52

Sandström Stefan (SFP)
Kvarnängsvägen 72-15
01190 Box
tfn 050 546 70 75

Skogster Antti (SFP)
Mårtensbyvägen 507
04240 Tallmo
tfn 040 724 91 54

Sundbäck Janica (SFP)
Aspnäsvägen 28
01120 Västerskog
tfn 0400 014 002

Sundman Richard (SFP)
Kassviksvägen 15
01180 Kalkstrand
tfn 040 521 71 79

Suominen Mia (SDP)

Suuronen Juha (SAML)
tfn 045 125 32 23

Vestman Heikki (SAML)
tfn 040 507 07 57

Virpiö Sami (CENTERN)
tfn 0500 771 451

Virtanen Tapio (SDP)
Hiirihaukankuja 1
01150 Söderkulla
tfn 0400 274 353

Virtanen Kimmo (SAML)
Ilvesmäentie 82
04240 Talma
tfn 0400 403 563

E-postadress till alla ledamöter i format: fornamn.efternamn (at) sibbo.fi om inte annat nämnt 

Senast ändrat 12.05.2016