Vårens mötestider 2017

Fullmäktige: 30.1.2017, 13.3.2017, 24.4.2017 ja 22.5.2017

Kommunstyrelsen: 17.1.2017, 31.1.2017, 28.2.2017, 14.3.2017, 28.3.2017, 11.4.2017, 25.4.2017, 9.5.2017 ja 30.5.2017

Social- och hälsovårdsutskottet: 24.1.2017, 27.2.2017, 6.3.2017, 27.3.2017, 26.4.2017 och 23.5.2017

Bildningsutskottet: 23.1.2017, 27.2.2017, 20.3.2017, 10.4.2017, 18.4.2017 och 15.5.2017

Svenska utbildningssektionen: 6.2.2017, 6.3.2017, 3.4.2017 och 8.5.2017

Suomenkielinen koulutusjaosto: 6.2.2017, 6.3.2017, 3.4.2017 och 8.5.2017

Fritidssektionen: 16.1.2017, 7.2.2017, 7.3.2017, 18.4.2017, 16.5.2017 och 5.6.2017

Tekniska utskottet: 16.1.2017, 1.2.2017, 7.2.2017, 7.3.2017, 4.4.2017, 2.5.2017 och 29.5.2017

Sibbo Vattens direktion: 7.2.2017, 7.3.2017, 4.4.2017 och 2.5.2017

Markanvändningssektionen: 23.1.2017, 13.2.2017, 20.3.2017, 10.4.2017 och 15.5.2017

Byggnads- och miljöutskottet: 18.1.2017, 22.2.2017, 22.3.2017, 19.4.2017, 24.5.2017

Revisionsnämnden: 1.2.2017, 9.3.2017, 5.4.2017, 19.4.2017 och 3.5.2017

 

Suomeksi

Senast ändrat 23.05.2017