Höstens mötestider 2017

Fullmäktige: 4.9, 9.10, 13.11 och 11.12.2017

Kommunstyrelsen: 22.8, 5.9, 19.9, 3.10, 16-17.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 12.12.2017

Social- och hälsovårdsutskottet: 18.9, 23.10, 27.11 och 19.12.2017

Bildningsutskottet: 21.8, 18.9, 24.10, 27.11 och 18.12.2017

Svenska utbildningssektionen: 14.8, 11.9, 10.10, 7.11 och 14.12.2017

Suomenkielinen koulutusjaosto: 14.8, 11.9, 10.10, 7.11 och 14.12.2017

Fritidssektionen: 22.8, 11.9, 10.10, 4.12 och 14.12.2017

Tekniska utskottet: 15.8, 25.9, 2.10, 30.10, 20.11 och 19.12.2017

Sibbo Vattens direktion: 29.8, 26.9, 23.10, 6.11 och 4.12.2017

Markanvändningssektionen: 28.8, 25.9, 23.10, 27.11 och 18.12

Byggnads- och miljöutskottet: 24.8, 14.9, 28.9, 26.10, 23.11 och 14.12

Näringssektionen: 29.8, 25.9, 23.10, 21.11 och 18.12

Revisionsnämnden: 16.8, 1.11 

Suomeksi

Senast ändrat 16.10.2017