Mötestider hösten 2018

Fullmäktige:  3.9, 8.10, 12.11 och 10.12.2018

Kommunstyrelsen:  21.8, 11.9, 25.9, 9.10, 22-23.10, 30.10, 6.11, 27.11 och 11.12.2018

Social- och hälsovårdsutskottet:  28.8, 24.9, 23.10, 26.11 och 18.12.2018

Byggnads- och miljöutskottet: 20.8, 19.9, 17.10, 21.11 och 12.12.2018

Tekniska utskottet:  14.8, 10.9, 3.10, 29.10, 3.12 och 18.12.2018

Bildningsutskottet:  20.8, 24.9, 3.10, 24.10, 26.11 och 17.12.2018

Markanvändningssektionen:  27.8, 24.9, 15.10, 19.11 och 12.12.2018

Svenska utbildningssektionen:  13.8, 5.9, 17.9, 10.10, 5.11 och 4.12.2018

Suomenkielinen koulutusjaosto: 13.8, 5.9, 17.9, 10.10, 5.11 och 4.12.2018

Fritidssektionen: 27.8, 17.9, 15.10, 20.11 och 18.12.2018

Revisionsnämnden: 11.9, 9.10, 13.11 och 18.12.2018 

Näringssektionen: 14.8, 18.9, 29.10, 19.11 och 17.12.2018

Sibbo Vattens direktion: 28.8, 18.9, 25.10, 20.11 och 12.12.2018

Namnkommittén: 27.9 och 15.11.2018

 

Suomeksi

Senast ändrat 20.11.2018