< Evenemang

Diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden 20.11 kl. 18.30–19.30

20.11.2018 18:30 - 20.11.2018 19:30
Sibbo kommun ordnar ett diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden. Diskussionsmötet är öppet för allmänheten och ordnas tisdag 20.11.2018 kl. 18.30–19.30 på Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors). Kaffeservering kl. 18.15 innan tillställningen börjar.
Plats: Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors)

I syfte att snygga upp omgivningen kring Sibbostranden har en landskapsvårdsplan utarbetats. Enligt planen ska de kommande tomtområdena städas, jämnas ut med krossgrus till behövliga delar och sås med en ängsfröblandning. Även bortre ändan av hamnbassängen ska stenbeläggas samt träd och buskar planteras. En del av marken på området kommer också att jämnas ut till ett parkeringsområde.

Det är meningen att landskapsvårdsplanen ska diskuteras vid diskussionsmötet. På plats är bland annat kommundirektör Mikael Grannas, representanter från Sipoonranta Ab samt fullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Välkommen!

07.11.2018