< Evenemang

Gemensam generalplan för Östersundom - Välkommen att diskutera planerna!

16.01.2018 17:00 - 19:00
Förslaget till en gemensam generalplan för Östersundom har ändrats och läggs fram på nytt.
Plats: Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors)

Välkommen att diskutera planerna i skolan Sakarinmäen koulu vid följande tidpunkter:

•tisdagen 16.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Vanda närvarar)

•torsdagen 25.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Sibbo närvarar)

Förslaget till en generalplan för Östersundom hålls framlagt för påseende i info- och utställningslokalen Plattformen (gamla busstationen, Narinken 2) samt i skolan Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924) i Helsingfors 11.1–9.2.2018. I Sibbo finns planen framlagd vid Sockengårdens kundserviceenhet (Stora Byvägen 18, 1:a vån.) och på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och i Vanda vid kundserviceenheten för planläggning och markanvändning (Konvaljvägen 28, gatuplan). Därutöver finns planförslaget framlagt på kommunernas webbplatser och på http://yhteinenostersundom.fi/sv/

Anmärkningar ska skickas skriftligen per e-post till Östersundomkommittén till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till Helsingfors stads registratorskontor (Norra Esplanaden 11–13), Östersundomkommittén, PB 10, 00099 Helsingfors stad senast 9.2.2018.

Den gemensamma generalplanen för Östersundom har utarbetats som en generalplan med rättsverkan i enlighet med 46 § i markanvändnings- och bygglagen (Helsingfors nr 12320, Sibbo G19, Vanda YK0035). Till planeringsområdet hör stadsdelarna Ultuna, Björnsö, Husö, Sundberg och Östersundom i Helsingfors; Granö och Majvikområdet (delar av Östersundom by och Immersby) i Sibbo samt stadsdelen Västersundom samt delar av stadsdelarna Västerkulla, Fagersta och Gjutan i Vanda.

Mer information: http://yhteinenostersundom.fi/sv/

11.01.2018