< Evenemang

Byggnadstillsynen i Sibbo kommun ordnar en byggarkväll i samarbete med PRRK 11.12.2017 kl. 18-21

11.12.2017 18:00 - 21:00
Byggnadstillsynen i Sibbo kommun ordnar en byggarkväll i samarbete med PRRK 11.12.2017 kl. 18-21
Den avgiftsfria byggarkvällen lämpar sig för alla som planerar att bygga egnahemshus oberoende av byggsätt.
Plats: Lilla Villan, Jussasvägen 16, Sibbo

Byggarkvällen ordnas på Lilla Villan, Jussasvägen 16, Sibbo, måndag 11.12.2017 kl. 18.00–21.00.

I början av tillställningen berättar kommunens planläggningsenhet om egnahemsområden som kommer att byggas inom en nära framtid, och byggnadstillsynen berättar om tillståndsärenden samt om övervakningen under byggskedet.

Därefter följer PRKK:s (utbildningscentral för renovering och byggande) utbildning:

  • byggprojektets skeden, byggherrens uppgifter och ansvar
  • högklassig planering
  • byggprojektets budget och kostnadskalkyl samt kostnadsuppföljning
  • huspaket eller inflyttningsklart hus samt alternativa byggsätt
  • entreprenadformer, arbete i egen regi och på entreprenad samt avtal
  • energival, energieffektivitet, uppvärmningssystem, bra inomhusluft
  • kvalitetsövervakning under byggskedet och den ansvariga arbetsledarens uppgifter.

Utbildningen är avgiftsfri men på grund av glöggserveringen ber vi om bindande anmälan senast måndag 11.12 kl. 14.

Anmälan sker via PRKK:s webbplats: https://www.prkk.fi/content/fi/1065/271/1704/Rakentajakoulu.html

Byggnadstillsynen och PRKK hälsar alla intresserade välkomna till tillställningen!

Senast ändrat
28.11.2017