Cykling

Frilufts- och cykeljippo “Ute tillsammans” 23.5 2017 kl. 13.00 - 20.00

Kom med oss till Söderkulla gård på ett frilufts- och cykeljippo för alla åldrar. Ta gärna egen cykel med.

Plats: Söderkulla gård (Söderkullavägen 701)

Du kan pröva på en cykelriksha och så får du höra mera om friluftskompisverksamheten. Samtidigt är du med om ett gemensamt, trevligt jippo med bl.a.

•Musik

•Utomhusgymnastik och joggning

•Annat trevligt program och samvaro

•Ta reda på vad en cykelriksha är för något

•Gemensamma starter för en länk på cykel (4 km) med sådär en halv timmes intervaller, och så kan du alltså också pröva på en cykelriksha!

•Friluftskompisutbildning för alla intresserade kl. 14-15 och 18-19. Till alla som deltar i friluftskompisutbildningen 10e presentkort på Söderkulla Gård.

Jippot är öppet för allmänheten och gratis. Kom med! Deltagare i alla åldrar är välkomna!

 

Program för främjande av gång och cycling


I Sibbo har man gjort upp ett Program för främjande av gång och cycling.

Sibbo har förbundit sig att öka gång och cykling

Programmet ställer som mål att fram till 2025 även öka gång som färdmedel från en andel på 18 procent till 25 procent. Som mätare används HRT:s mobilitetsundersökning, som utförs vartannat år i samband med trafiksystemarbetet. En rapport om hur programmet för främjande av gång och cykling framskrider ingår i kommunens välfärdsberättelse.

I programmet finns 12 åtgärder, som när de förverkligas gör att vi i Sibbo kan uppnå målen. En av åtgärderna är bl.a. att situationen för gång och cykling beaktas i allt beslutsfattande i kommunen och samtidigt utvecklas planeringen och underhållet av gång- och cykellederna. Dessutom beaktas behoven av cykelparkering i planeringen och byggandet. En cykel och- friluftskarta görs också upp.

Genom att öka gång och cykling fås hälsovinster och man kan till exempel minska risken för dödlighet hos befolkningen i arbetsför ålder. Även Sibboborna vill främja förhållandena för gång och cykling. Detta visade en mobilitetsenkät från 2012, där många upplevde cykling och gång som otrygga rörelsesätt.

År 2016 beviljades Sibbo kommun statsbidrag för mobilitetsstyrning för uppgörande av ett program för främjande av gång och cykling. En sektorsövergripande styrgrupp har deltagit i utformningen av programmet.

Cykelenkät 

Vilken är den bästa cykelrutten I Sibbo? -enkäten ordnades 16.9-15.10.2016.
De här är profiler av er som svarat på cykelenkäten

 

 

Elcykling Suomeksi

Antalet elcyklar ökar med fart i Europa och även i Finland är tillväxtpotentialen enorm. Att ta sig fram på elcykel är en av de effektivaste metoderna för att göra resandet förnuftigare, dvs. locka folk att sätta sig i sadeln i stället för bakom bilratten.

Den riksomfattande cykelveckan firades redan för 26:e gången. Kampanjen Finland cyklar utmanade kommunerna, klubbarna, föreningarna, organisationerna och arbetsplatserna att ordna aktiviteter i anknytning till cykling runtom i Finland.

7 orsaker till att cykla med elcykel:

1. Motvind eller trötthet stör inte

2. Du kan cykla längre sträckor

3. Du tar motluten med ett smil

4. Du behöver inte komma svettig till jobbet

5. Att frakta saker eller barn går smidigt

6. Din kondis höjs då du tar dig fram med muskelkraft

7. Att cykla med elcykel är kul!


Vid den anslutande parkeringen i Söderkulla finns ett fint cykeltak

Senast ändrat 19.05.2017