Egnahemshustomter i Eriksnäs

Tre egnahemshustomter kommer till försäljning genom en anbudstävling under våren 2019.

Det egnahemsdominerade bostadsområdet Eriksnäs är beläget i södra Sibbo cirka två kilometer från servicen i Söderkulla tätort. En trygg gång- och cykelväg leder från området till Söderkulla centrum där man hittar all närservice i området. Eriksnäs ligger nära naturen och havet. Tomterna på detaljplaneområdet Eriksnäs är till största delen bebyggda.

Sibbo kommun säljer tre egnahemstomter i kvarter 1031 genom en anbudstävling våren 2019. Tomterna finns i den sydligare korsningen av Fågelsvängen och Eriksnäsvägen. Tomterna storlek är cirka 1 200–1 500 m2. Tomternas bakre del stiger relativt kraftigt mot söder. Därför finns tomternas byggnadsytor i de norra delarna. På grund av höjdskillnaderna är tomterna krävande att bygga. Tomternas byggrätt anvisas med exploateringstalet e = 0,2. En gemensam körförbindelse ska byggas för de två västra tomterna.

Mer information om tomterna och inlämning av anbud publiceras på den här webbplatsen när anbudstävlingen närmar sig.

Mer information om tomter ger markanvändningsingenjör Maija Lääti, tfn 040 480 6292, maija.laati@sibbo.fi.

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tove Hagman, puh. 040 660 5148, tove.hagman@sibbo.fi.

Suomeksi

Senast ändrat 10.01.2019