Bostadstomter till salu

Sibbo kommun säljer egnahemshustomter och småhus- och höghustomter på detaljplaneområden i Nickby och i Söderkulla samt företagstomter på Lönnbacka företagspark och Bastukärr logistikområde.

Bekanta dig med Sibbo kommuns nya Principer för tomtöverlåtelser.

Egnahemshustomter
markanvändningsingenjör Oskar Mattsson
tfn 040 634 2568

Höghustomter
tf. tomtchef Dan Tallberg 

tfn 040 191 4359

(Anna-Leena Rouhiainen är tjänsteledig till 30.4.2021)

Företagstomter
näringschef Elina Duréault                                          tf. tomtchef Dan Tallberg
tfn 040 191 4465                                                           tfn 040 191 4359

e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.


EGNAHEMSHUSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Alla egnahemshustomter på Ådalens detaljplaneområde är reserverade!

Eriksnäs (Söderkulla)

Det finns två lediga egnahemshustomter i Eriksnäs!

Herrgårdsbrinken (Nickby)

Alla tomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde är reserverade.

 

BOSTADSTOMTER

Sibbo Ådal (Nickby)

Lediga radhus- och fristående småhustomter i Ådalen!

 

HÖGHUSTOMTER

Stenkulla (Söderkulla)

Ett nytt bostadsområde på toppen av Söderkulla!

Hassellunden (Söderkulla)

Lediga tomter på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla!

Hassellunden


FÖRETAGSTOMTER

Bekanta Er med våra företagsområden på den här webbplatsen: https://foretagstomter.sibbo.fi/

Lediga företagstomter hittar Ni på Yritystilaportaali (för tillfället endast på finska). För detaljer på svenska kontakta näringschef Elina Duréault, elina.dureault@sibbo.fi.

Alla företagsområden på kartan

Suomeksi

Senast ändrat 09.02.2020