Bostadsärenden

Fr.o.m. 1.1.2017 beviljar Ara reparationsunderstöd.

Obs! Marknadsområdet för bostadsrättsbostäder utvidgas och blir regionalt och myndighetsuppgifterna koncentreras till Helsingfors fr.o.m. 1.1.2015

Bostadsavdelningens telefontjänst för sökande av bostadsrättsbostäder på numret 09-310 13032 (mån-fre kl. 9-15)

http://www.asumisoikeuspalvelut.fi/

 

Hyresbostäder
Fr.o.m. 1.11.2015 sköter KAS bostäder själv val av boende till deras bostäder.
Kontaktuppgifter: 09 3154 9633 mån.-fre. kl. 12-15.
https://www.kas.fi/sv/

Personalbostäder samt av Sibbo kommun ägda bostäder: 
Susanna Bärlund, tfn. 09 2353 6939, e-post: susanna.barlund(at)sibbo.fi

 

Suomeksi

Senast ändrat 20.06.2017