Sibbo Vatten utför sanering av vatten- och avloppsledningarna med rörinfodring på Kyrkängsvägen, Sankt Sigfridsvägen och Präståkersvägen

På grund av reparationerna av vattenledningen bygger Sibbo Vatten ett tillfälligt vattennät på markytan vid arbetsplatsområdet med start i juni. Tack var det här uppstår det inte några avbrott i vattendistributionen i fastigheterna på området och även avloppsvattenservicen fungerar trots rörinfodringen.
Entreprenör för rörinfodringen är Aarsleft Oy.

På grund av rörinfodringen och byggandet av den tillfälliga vattenledningen öppnas tomtanslutningarna vid er fastighet i huvudsak på gatan och vid behov även på tomten.
Arbetet inleds i början av juni då vattennätet på markytan byggs och rörinfodringen utförs i avloppsledningarna.
Arbetet utförs i etapper. Arbetet är helt färdigt och monteringsschakten täckta före september 2017.

Er kontaktperson på Sibbo Vatten

Rörmästare Esko Aropaltio tfn 09-2353 6903

Suomeksi

Senast ändrat 01.06.2017