Kontaktuppgifter

Sibbo Vatten

Postadress:

Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO
Växel (09) 23531

E-post: vattenverket@sibbo.fi 

Faktureringsförfrågningar under tjänstetid tfn. 040 191 4240 eller 050 360 1767

Beställning av anslutningstillbehör och anslutningsarbeten tfn. 050 554 4529

Felanmälningar under tjänstetid (mån.–tors. 7–15.30, fre. 7-13.45): tfn. 040 191 6090

Felanmälningar under övriga tider: tfn. 050 554 4538

Man kan kontakta journumret till exempel om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det finns färg- eller smakfel i kalla vattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter vattnet rinna en god stund. Om ärendet däremot gäller problem i en privat fastighet (t.ex. bostadsaktiebolag eller egnahemshus), ska anmälan göras till fastigheten eller problemet lösas själv (se frågor och svar nedan).

Info till leverantörer:
FO-nummer: 0203533-8

E-fakturor

Namn, enhet: Sibbo Vatten
Adress för e-faktura: 003702035338007
Förmedlare: CGI
Förmedlarens kod: 003703575029

I fall ni inte ännu skickar e-fakturor, skall fakturorna skickas till adressen:
Sipoon Vesi, PL 709, 00074 CGI.

I fall ni vill skickar fakturor via e-post, skall de skickas i PDF-format till ostolaskut.fi@cgi.com eller purchaseinvoices.fi@cgi.com.


 

SuomeksiAffärsverksdirektör
Matti Huttunen
+358505545091

Vattenförsörjningsingenjör 
Niina Mäkinen
+358401616585
niina.makinen@sipoo.fi

Sektorsekreterare
Monica Jarvis
+358503601767
Sektorsekreterare
Camilla Lindström
+358401914240
Rörmästare
Esko Aropaltio
+358401916022
Senast ändrat 30.11.2018