Regional planering

Nylandsplanen 2050 ─ en ny slags övergripande landskapsplan


Nylandsplanen 2050 utarbetas i två faser, omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2020. Suomeksi

NYLANDSPLANEN 2050

Nylandsplanen drar upp riktlinjerna för landskapets utveckling långt in i framtiden. Det viktigaste målet är att styra tillväxten på ett hållbart sätt, då Nyland kommer att växa i snabb takt också i framtiden.

Du kan bekanta dig med förslaget på Nylands förbundets webbplats. Planen var i förslagsfasen och framlagd till påseende på Nylands förbunds webbplats och byrå, samt i de nyländska kommunerna 8.10–8.11.2019. Utifrån responsen färdigställs planen så att landskapsfullmäktige kan godkänna planen på hösten 2020.

KUUMA

KUUMA-regionen bildas av huvudstadsregionens 10 kranskommuner. KUUMA-kommuner är Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis. Regionen har kraftig inflyttning och tillväxt.
KUUMA-kommunerna stärker områdets dragnings- och konkurrenskraft genom gemensamma utvecklingsåtgärder och intressebevakning.

MAL Strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen

Läs här mera om en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen.

MAL 2019-suunnitelmaraportti på finska här.

MAL 2019 vaikutusten arviointiraportti på finska här.

Liite: Liikenteen toimenpidekortit, bilaga 1b på finska här.

MAL 2019 är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver regionens tänkta utveckling 2019-2050. Planen fäster vikt vid en ännu tätare samplanering av markanvändning, boende och trafik, samt vid konsekvensbedömning och omfattande dialog mellan intressegrupperna. I planhelheten ingår också den lagstadgade trafiksystemplanen. Konsekvensbedömningen för sin del uppfyller de krav som SMB-lagen (lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005) ställer, och förutom trafikåtgärderna, har också de centrala markanvändnings- och boendetemana bedömts.

Senast ändrat 17.06.2020