Minnenas Söderkulla

 

Minnena är en viktig del av områdets historia och identitet. Vi tror att uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer när man delar sina minnen och upplevelser. Hurdana minnen har du av platser och gamla byggnader i Söderkulla? Suomeksi

Genom enkäten samlade vi in såväl minnen som bedömningar av gamla byggnader och platser i Söderkulla.

Dela dina söderkullaminnen också i de sociala medierna. Vi följer hashtaggen #muistojensöderkulla både i Instagram och i Twitter. Du hittar oss i Instagram med namnet @muistojensoderkulla och i Twitter har vi precis öppnat kontot @sodisminnen. Genom att följa oss får du veta hurdana minnen andra har av Söderkulla.

Bevakningen av social media ingår i en avhandling där användningen av social media i stadsplaneringen och planläggningen undersöks.

Senast ändrat 14.05.2018