Utvecklings- och planläggningscentralen

Suomeksi

Utvecklings- och planläggningscentralen verkar som en strategisk beredningsenhet direkt under kommunstyrelsen och markanvändingssektionen. Till centralens uppgifter hör uppgörande av specialprogram, långsiktig planering, turism- och  näringsfrågor, kollektivtrafikfrågor, planläggning och markanvändning, tomtförsäljningen, fastighetsbildning och mätning.

Vi ber Er i första hand att ta kontakt med kundbetjäningen, tfn. 09 2353 6000, som styr samtalet till rätt person.

Förvaltnings- och planeringsenheten 

Specialplanerare
Rita Lönnroth
09 2353 6711

Näringschef
Rauno Tiainen
09 2353 6712

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Generalplanläggning

Generalplanechef
Kaisa Jama
09 2353 6702

Trafikplanerare
Eva Lodenius
09 2353 6713

Interaktionsplanerare
Virva Korkeamäki
09 2353 6723

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planläggning 

Planläggningschef
Matti Kanerva
09 2353 6720

Planläggningsarkitekt
Johanna Horelli
09 2353 6722

Planläggningsarkitekt
Jarkko Lyytinen
09 2353 6724

Planläggningsarkitekt
Pilvi Nummi
09 2353 6728

Planläggare
Mirva Talusen
09 2353 6719

Planeringsassistent 
Barbro Lindström
09 2353 6726

Geodataplanerare
Birgitta Smeds
09 2353 6725

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Mätning och fastigheter

Tf Utvecklingsdirektör, Mätnings- och fastighetschef
Pekka Söyrilä
09 2353 6731

Vikarie av lantmäteriingenjör
Teemu Laine
09 2353 6732

Mätningstekniker
Vidar Lindqvist
09 2353 6733

GIS-ingenjör
Tuija Tzoulas
09 2353 6735

Kartograf
Janne Karjalainen
09 2353 6734


e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Senast ändrat 04.12.2017