Detaljplaner

Suomeksi

På den här sidan finns detaljplaner som är under arbete i Sibbo. Detaljplaner som tidigare vunnit laga kraft finns samlade på sidan Arkiv för detaljplaner.

Behöver du ett planutdrag? Du kan beställa ett utdrag ur den gällande detaljplanen med beställningsblanketten.
Frågor om  gällande planer kan också ställas till planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Dataskyddsbeskrivning som gäller detaljplaner (på finska).

Nickby

H 1 Nickby återvinningscentral 

N 39 Nickby räddningsstation

N 45A Detaljplaneändring för Nickby skolcentrum

N 50 Nickbyvägen 

N 56 Kvarter 1008 Mixvägen 

Söderkulla och Södra Sibbo

T 6 Detaljplan för Östra Tasträsket

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

K 8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra
Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområdeneändring 
(tidigare detaljplaneändring för Sandbackavägen)

E 2 Eriksnäs II

E 4A Jontas idrottspark (tidigare Hangelbyträskets trädgårdsby)

B 16 Storörens Örnviksstrand

B 17 Majvik 1. detaljplan

M 2 Massby ridcentrum

S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4 

S 24 Sibbovikens strand

Tallmo

TM 2 Tallmo centrum, södra delen

TM 3 Talma Hills

Övriga områden

BA 2 Bastukärr II

MY 2 Myras-kilen

Skärgårdens och kustens stranddetaljplaner

RA 4 Krokholmen

RA 5 Fagerö


Arkiv för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplanesammanställning

En sammanställning av gällande planer i Sibbo kommun


Beställning av planutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen med beställningsblanketten. Information om gällande planer kan också ges av planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, e-postadress: barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Senast ändrat 04.06.2018