Detaljplaner

Suomeksi

På den här sidan finns detaljplaner som är under arbete i Sibbo. Detaljplaner som tidigare vunnit laga kraft finns samlade på sidan Arkiv för detaljplaner.

Behöver du ett planutdrag? Du kan beställa ett utdrag ur den gällande detaljplanen med beställningsblanketten.
Frågor om  gällande planer kan också ställas till planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Nickby

H 1 Nickby återvinningscentral

N 39 Nickby räddningsstation

N 50 Bussterminal för Nickby

N 56 Kvarter 1008 Mixvägen

NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter

Söderkulla och Södra Sibbo

T 6 Detaljplan för Östra Tasträsket

T 7 B Sibbovikens skola och södra Hassellunden

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen

E 2 Eriksnäs II

E 3 Eriksnäsvägen

B 16 Storörens Örnviksstrand

B 17 Majvik 1. detaljplan, förslaget framlagt 8.5.-8.6.2017 

M 2 Massby ridcentrum

S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4

S 24 Sibbovikens strand

Tallmo

TM 2 Tallmo centrum, södra delen

Övriga områden

BA 2 Bastukärr II

MY 2 Myras-kilen

Skärgårdens och kustens stranddetaljplaner

RA 4 Krokholmen

RA 5 Fagerö


Arkiv för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Detaljplanesammanställning

En sammanställning av gällande planer i Sibbo kommun


Beställning av planutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen med beställningsblanketten. Information om gällande planer kan också ges av planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, e-postadress: barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Senast ändrat 22.05.2017