Detaljplaner

Suomeksi

På den här sidan finns detaljplaner som är under arbete i Sibbo.
Ikraftvarande detaljplaner finns samlade på sidan Arkiv för detaljplaner.

Behöver du ett planutdrag? Du kan beställa ett utdrag ur den gällande detaljplanen med beställningsblanketten.
Frågor om  gällande planer kan också ställas till planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Dataskyddsbeskrivning som gäller detaljplaner (på finska).

 

Nickby

H 1 Nickby återvinningscentral 

N 39 Nickby räddningsstation 

 

Söderkulla och Södra Sibbo

T 6 Detaljplan för Östra Tasträsket

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

E 2 Eriksnäs II

E 4A Jontas idrottspark (tidigare Hangelbyträskets trädgårdsby)

B 16 Storörens Örnviksstrand

B 17 Majvik 1. detaljplan

M 2 Massby ridcentrum

M 3 Massby Danielsbacka bostadsområde 

M4 Massby värmecentral

 

Tallmo

TM 2 Tallmo centrum, södra delen

TM 3 Talma Hills

 

Övriga områden

BA 2 Bastukärr II

MY 2 Myras-kilen

 

Skärgårdens och kustens stranddetaljplaner

RA 4 Krokholmen

RA 5 Fagerö


Arkiv för detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft

 

Detaljplanesammanställning

En sammanställning av gällande planer i Sibbo kommun


Beställning av planutdrag

Du kan beställa ett utdrag ur detaljplanen med beställningsblanketten. Information om gällande planer kan också ges av planläggningen: Barbro Lindström, tfn 09 2353 6726, e-postadress: barbro.lindstrom(at)sibbo.fi

Senast ändrat 10.12.2018