Sibbo storskog

Sibbo storskogs nationalpark

Sibbo storskogs nationalpark grundades i mars 2011 och är Finlands 36. nationalpark. Det 1 857 ha stora området bildar en splittrad nationalpark. Syftet är att senare utvidga och enhetliga parken på offentligträttsliga samfunds marker. I och med grundandet av Sibbo storskogs nationalpark skyddas södra Finlands skogs-, bergs- och myrmarker samt kulturbiotoper, vilkas naturvärde är internationellt betydande. Artrikedomen i nationalparken är stor och där har påträffats ungefär 100 utrotningshotade eller sällsynta arter.

Sibbo storskog lämpar sig  ypperligt för friluftsliv och naturupplevelser. Forststyrelsen utvecklar områdets rekreationsanvändning samt svarar för nationalparkens skötsel och underhåll.

 

Läs mera på Forststyrelsens webbsidor

 

Suomeksi

Senast ändrat 14.02.2020