Naturvård Allmänt

Naturvården baserar sig på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald samt att vårda naturens skönhet och landskapets värde. Till de viktigaste sätten för bedrivande av naturskydd hör fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd för naturtyper och arter. Naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet i kommunen och ger en rad hotade arter möjlighet att bevara sin livsmiljö.

En markägare kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på hans mark. Nylands miljöcentral fattar beslutet om att området ska fredas. Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av miljövårdssektionen i Sibbo kommun. 

Sibbos naturskyddsområden

Det finns sammanlagt 58 naturskyddsområden i Sibbo, 50 av dem på fastlandet och resten på öar utan vägförbindelse.

Det första naturskyddsområder grundades 1956 då Molnträsk fredades. Sedan dess har naturskyddsområden grundats i rätt jämn takt.
Senast ändrat 26.02.2016

Suomeksi

 
 
Kontaktperson

Miljöchef
Christel Kyttälä
tfn. 09-2353 6850