Lantbruk

Lantbruksärenden 

Samarbetsområde.  Lovisa stad ansvarar från och med 1.1.2013 för tjänster inom landsbygdsförvaltningen. Till det nya samarbetsområdet för landsbygdsförvaltningen i östra Nyland, hör Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå städer samt Sibbo och Lappträsk kommuner. Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa och Borgå.  

Mera om ämnet samt aktuella händelser för odlare finns att få på Lovisa stads sidor  http://www.loviisa.fi/sv/service/landbygdsenheten 

Våra nya kontaktuppgifter, vinter 2013, information till odlare, postat 24.1.2013

Besöksadress:  Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå
Postadress: Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland, Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå
Det nya kansliet är beläget i samma kvarter som det tidigare verksamhetsstället år 2012, med ingång från Biskopsgatan. 

Besökstider: Må-to, kl  9 - 15,  Fre, kl  9 - 14  Annan tid enligt överenskommelse.  

Landsbygdsnäringsmyndigheten verkställer landsbygdsnäringslagen, övriga lagar och beslut som gäller landsbygdsnäringen och Europeiska unionens rättsakter på kommunal nivå. De mest centrala uppgifterna är att sköta ärenden som berör lantbruksstöd och utföra skadevärderingar.

 Ytterligare information och rådgivning angående lantbruksfrågor från och med 1.1.2013 av Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland

I Borgå betjänas ni av

Landsbygdsombudsman Juha Maristo
tfn 044 405 5528, juha.maristo(@)loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Ritva Heikkilä
tfn 044 405 5525 ritva.heikkila(@)loviisa.fi

Landsbygdsombudsman Anni Puranen
tfn 044 055 5824 anni.puranen(@)loviisa.fi

Landsbygdsassistent Siv-Ann Antell
tfn044 405 5509 siv-ann.antell(@)loviisa.fi

samt de andra i samarbetsområdet, se mera på https://Loviisa.fi

Senast ändrat 01.08.2017

Odlarstödsblanketter

Blanketterna finns på statsförvaltningens gemensamma blankettjänst www.suomi.fi/lomakkeet. Välj språk, svenska. Blanketterna går att söka med blankettnummer, blankettens namn eller sakord.  Med sökordet ”mavi+blankettnumret”, till exempel ”mavi101A” hittas den önskade blanketten bäst.

Elektronisk stödansökan

Elektroniska stödansökan kan lämnas in via Vipu tjänsten. Man kan prova ifyllning av blanketter med demoversionen, öppen för alla, på adressen http://tukihaku-demo.mavi.fi/ Vid inloggning väljer man språk. Vid elektronisk stödansökan använder man Vipu-tjänsten https://vipu.mavi.fi. Användarrättigheter ansöks med blankett 405, behandlas på landsbygdskansliet i Borgå.

Avbytarservice

En för kommunerna gemensam avbytarservicetjänst enhet finns i Liljendal. Närmare se www.lovisa.fi .

Skördeskadeanmälningar

Ansökan om ersättning eller anmälan för skördeskador vid exceptionella väderleksförhållanden görs skriftligen på blankett nr 118. Man måste göra en värdering av skadan före skördning, ansökan gjord i efterhand godkänns inte. Anmälan om skördeskador görs på samma blankett, inlämnas till landsbygdskansliet i Borgå. Ansökan för övervintringsskador på blankett 212.

Suomeksi