Tillstånd för tomt och allmänna områden

 

För grävarbeten som utförs på gatu- eller parkområden krävs alltid ett grävtillstånd.

Även åtgärder som förändrar landskapet, som t.ex. trädfällning kräver tillstånd då de utförs:

  1. på ett detaljplaneområde,

  2. på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, eller;

  3. på ett område där byggförbud enligt Markanvändnings- och bygglagens 53§ för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen.

 

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 25.01.2018