Gator och grönområden

Resultatenheten ansvarar för anläggande och underhåll av trafikleder, torg, parker och lekplatser. Även skötseln av kommunens skogar samt utförandet av uppgifter enligt avfallslagen, skrotfordonslagen och lagen om enskilda vägar är en viktig del av enhetens verksamhet.

Parkeringsövervakning

Polisinrättningen i Östra Nyland ansvarar för parkeringsövervakningen på offentliga gator och områden i Sibbo.

  

Suomeksi
Senast ändrat 22.02.2018Kontakt:

tf. Kommunteknisk chef
Lari Sirén
(09) 2353 6802
lari.siren(at)sibbo.fi

 

Länkar:

Nedskräpning på allmänna områden

Gatubelysningens felanmäningar

Aktuella gatubyggnadsprojekt

Fastighetsägarens ansvar