Byggnadstillsyn

Besöksadress fr.o.m  2.5.2017: Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO (Nickby) 
Postadress: Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO
  

Byggnadstillsynen betjänar sina kunder med tidsbeställning, per e-post och per telefon. Om vi inte har möjlighet att svara, kan du lämna ett ringbud i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info

Byggnadsinspektörerna nås bäst per telefon måndag–fredag kl. 10–11.

 

SuomeksiByggnadstillsynschef
Ulla-Maija Upola
09 2353 6820

Byggnadstillsynsavgifter, ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet
Lupapiste

Mottagning av ansökningar, arkivtjänster

Lovsekreterare
Paula Kling
09 2353 6837
Lovberedning

Nås bäst per email eller per telefon kl 10-11

Bygglov

Lovarkitekt
Tytti Mäntyoja
09 2353 6841

Undantagsbeslut, avgörande av planeringsbehov

Lovberedare
Vesa Ruponen
09 2353 6840
Syner, inspektioner

Nås bäst per email eller per telefon kl 10-11 

Syner och arbetsledaransökningar

Detaljplaneområden (alla utom Bastukärr)
Ledande byggnadsinspektör
Staffan Mickos
09 2353 6823
Byggnadsinspektör
Juho Eskelinen
09 2353 6825

                                                

Jenny Isaksson är familjeledig

Byggnadsinspektör
Jenny Isaksson
09 2353 6826
Byggnadsinspektör
Olli Törne
09 2353 6824

,,

Övervakning av den byggda miljön

Syner gällande avfallshantering, olovlig byddande, ingripande i nedskräpningsfall, granskningar enligt marktäktslagen

Miljöövervakare
Ari Sirkka
09 2353 6838
Senast ändrat 28.04.2017