Blanketter

Blanketter som kan bifogas Lupapiste - ansökan:
- plan för avloppssystemet 
- anslutning för kommunalteknik
- hörande/samtycte av granne- alla lovtyper 
- huvudplanerarens checklista  
- redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall 

  

Granskningsprotokoll som kan sättas in på Lupapiste:
- ventilationen / FVA-arbetet
- rökkanal
- arbetsplatsdagbok (ekonomibyggnad och mindre tillbyggnad)
- avloppsvattensystemets granskningsprotokoll

 

Blanketter som fortfarande lämnas in till lovbehandling i pappersformat:
- anhållan om förlängning av bygglovets giltighetstid   
OBS! De här sätts inte i Lupapiste

 

Föråldrade blanketter, som används bara i undantagsfall (kontakta byggnadstillsynens lovsekreterare):
- ansökningsblankett (bygglov, åtgärdtillstånd, åtgärdsanmälan, rivningslov, tillstånd för miljöåtgärd) 
- bedömning av projekterarnas behörighet  
- ansökan/anmälan, arbetsledare     


    Suomeksi
Senast ändrat 22.02.2018