Beviljade lov

Markanvändnings- och byggförordning 97 §
Meddelande av beslut efter anslag
Information om meddelandet av ett beslut, som med stöd av 142 och 198 § markanvändnings- och bygglagen meddelas efter anslag, skall ges på anslagstavlan hos den myndighet som fattar beslutet före den dag beslutet meddelas.
(Anslagstavlan: SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo)

 

Tjänstemannabeslut

Anslagslista 9.10.2020

Anslagslista 21.10.2020

 

Byggnads- och miljöutskottet

Bygglov / Undantagsbeslut / Avgörande av planeringsbehov

Anslagslista 30.9.2020

Anslagslista 7.10.2020

 

Suomeksi

Senast ändrat 23.10.2020