RSS
19.10.2015

Kommundirektörens översikt - Budgeten 2016

Inför budgetåret 2016 befinner sig Sibbo i en situation där recessionen i Finlands ekonomi är inne på sitt åttonde år. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar.
04.09.2014

Kommundirektörens blogginlägg: Från förvaltningsorganisation till en självlärande expertorganisation

Sibbo kommunfullmäktige godkände ifjol en reviderad kommunstrategi ”Sibbo 2025”. Vi har jobbat med att förverkliga denna strategi, men förhalats av att kommunen varit i ”utredningstillstånd” med alla de kommunstrukturutredningar vi deltar i för stunden. Nu när den ekonomiska situationen har försvårats i hela kommunfältet, har vi även stora produktivitetskrav att nå, vilka tacklas via Operation Grytlock.
22.10.2013

Kommundirektörens blogginlägg: Sibbo – Finlands mest eftertraktade

Sibbo kommunfullmäktige godkände på sitt möte den 7 oktober en reviderad version av kommunens strategi. Själva dokumentet är ganska kort och gjort på Powerpoint och är till sin karaktär en utvecklingsbild av kommunen tills år 2025. Bakom flera korta meningar ligger dock en hel del betydelse. Därför vill jag nedan ”öppna” vissa väsentliga punkter i denna kommunstrategi.
12.06.2013

Sibbo marknadsför sina hälsovårdstjänster

Sibbo har nu som första finska kommun börjat marknadsföra sina hälsovårdstjänster genom att annonsera i dagstidningar och skicka ut förfrågningar till grannkommuners invånare och stuggäster.
29.04.2013

Sibbo, metropolförstudien och kommunstrukturutredningar

Vi har levt fartfyllda senaste månader i kommunreformens tecken. Det känns som om situationen skulle ändra veckovis, nån gång t.o.m. dagligen. De flera frågor i reformen är tyvärr ännu oklara, men ändå förväntas Sibbo som en del av de 14 s.k. metropolkommunerna ge sitt svar åt Finansministeriet gällande metropolförstudien senast 22.5.
16.10.2012

Om investeringsbudgetförslaget 2013

Det har tagit onödigt länge sedan jag senast skrev ett blogginslag här på kommunens hemsida. Jag har varit mycket aktivare på Twitter både på svenska och finska och det formatet har tydligen passat mej bättre.. Jag ska dock försöka skärpa mej med blogginslagen, men det kan hända att de inte blir så långa i framtiden.
24.11.2011

Om hyresboendets kostnader

Kunta-asunnot Oy har beslutit höja hyrorna på sina lägenheter i Sibbo med 15% från och med årsskiftet. Orsaken är huvudsakligen ett kumulerat underskott, som säkerligen beror på flera orsaker, såsom fastigheternas skick, renoveringskostnader, energikostnader och andra driftskostnader.
27.10.2011

Sibbo och kommunreformen

Regeringen arbetar med högtryck för att definiera en modell för hur kommunstrukturen i landet skall förnyas. Utgångspunkten är starka primärkommuner, som skall klara av att självständigt sköta invånarnas service, förutom krävande specialsjuk- och socialvård.

Kommundirektör

Sibbo bibliotek

Sibbesborg

Suomeksi

Kalender

2017 (1)

2015 (3)

2014 (1)

2013 (5)

2012 (3)

2011 (3)

Taggar