Företagsparker

Bastukärr arbetsplatsområde

Arbetsplatsområdet omfattar ett område på ca 230 hektar invid Kervovägen. Suomeksi Läget på kartan.

 

Lönnbacka företagspark

Arbetsplatsområden är beläget invid Mårtensbyvägen mellan Nickby och Tallmo. Läget på kartan.  

Sibbovikens arbetsplatsområde

Nuvarande Sibbovikens industriområde kommer att anslutas till Sibbovikens arbetsplatsområde,
som sträcker sig längs motorvägen från Sibboviken till Kalkstrandsvägen. Läget på kartan.

Storkärrs arbetsplatsområde

Storkärrs arbetsplatsområde i Nickby är ett ca 15 hektar stort område med ca 20 industrihallar.
Läget på kartan.

 

Senast ändrat 26.06.2017