< Aktuellt
15.08.2019

De nya anslutningsparkeringarna i Nickby blir färdiga i början av hösten

Byggarbetet vid Stora Byvägens och Mårtensbyvägens anslutningsparkering kommer att försenas en aning. Enligt uppgifter från entreprenören kommer Stora Byvägens anslutningsparkering tas i bruk i augusti-septemberskiftet, och anslutningsparkeringen vid Mårtensbyvägen kommer tas i bruk i början av oktober.

När anslutningsparkeringsplatserna vid Stora Byvägen och Mårtensbyvägen blir klara kommer de att behändigt vara bredvid HRT:s nya busshållplatser. HRT:s bussar trafikerar redan enligt nya rutter, och kör inte mera via den gamla busstationen. Det är dock möjligt att använda parkeringsplatserna vid den gamla busstationen för anslutningsparkering. Det är ett par hundra meters promenadväg från den gamla busstationen till de nya hållplatserna. Du kan bekanta dig med busslinjerna i Reseplaneraren.

När de nya anslutningsparkeringsplatserna blir klara kommer de att märkbart öka antalet parkeringsplatser ämnade för anslutningstrafik i Nickby. Vid de nya anslutningsparkeringarna kommer det finnas utrymme för motorfordon och cyklar.

Tilläggsuppgifter:

https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Utveckling och stöd -enhetens projektplanerare Anu Tuovinen, anu.tuovinen@sibbo.fi,


Senast ändrat
15.08.2019