< Aktuellt
09.08.2019

Asfaltering av Stora Byvägen i Nickby - Störningar i trafiken kan uppkomma

Asfaltering av Stora Byvägen i Nickby - Störningar i trafiken kan uppkomma
Saneringen av Stora Byvägen har framskridit och asfalteringen av byggarbetet börjar i början av nästa vecka (vecka 33). Arbetet med asfalteringen kommer att orsaka störningar i trafiken. Trafikdirigenter kommer att dirigera bilister under asfalteringen.

Arbetet på Stora Byvägen börjar med asfalteringen av bilvägen, vilket uppskattas ta ett par dagar. När bilvägarnas asfaltering är klar kommer lederna för lätt trafik att asfalteras. På byggarbetsplatsen byggs det även en dagvattenlinje vid Södra skolstigen.

Vi uppmanar bilister att förbereda sig på störningar i trafiken då skolorna börjar tisdagen den 13.8. Man försöker att asfalteringsarbetet skulle påbörjas senare under förmiddagen tisdagen 13.8. Asfalteringsarbetet försvårar speciellt förskoleelevernas följetrafik till C-byggnaden under nästa vecka (vecka 33). En alternativ följeväg för förskoleeleverna är att köra via Norra skolvägens nya fortsättning till Nickby Hjärtas parkeringsplats och följa därifrån barnet till fots till C-byggnaden.

Det finns även andra byggarbetsplatser i området kring Nickby kultur- och utbildningscentrum då skolorna börjar som orsakar ändringar i trafik- och parkeringsarrangemang. Du kan bekanta dig med byggarbetsplatserna och trafik- och parkeringsarrangemangen på kommunens websida genom att klicka på den här länken.

Vi beklagar de störningar i trafiken som uppkommer!

Du kan bekanta dig med det asfalterade området och områdets parkeringsplatser på bilden nedan. Genom att klicka på kartan, kommer den att öppnas i större format.

Tilläggsuppgifter:

https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Utveckling och stöd -enhetens projektplanerare Anu Tuovinen, anu.tuovinen@sibbo.fi


Senast ändrat
09.08.2019