< Aktuellt
16.05.2019

Sibbo kommuns sommarjobbare har valts

Under sommaren 2019 kommer sammanlagt 27 sommarjobbare att arbeta på kommunen bl.a. med städning och parkarbete. För sommaren anställs dessutom cirka 20 vikarier till hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökningarna till kommunens sommarjobb lämnades elektroniskt via Kommunrekry-systemet, och sammanlagt fick man 161 ansökningar. Bland de unga var intresset störst för parkarbete.

De som valts har meddelats personligen. De som inte valts har meddelats per e-post. Om du har ansökt men inte fått något meddelande lönar det sig att kolla bland skräpposten, meddelandet har kommit via Kommunrekry-systemet. I år vill vi fästa särskild uppmärksamhet vid kommunikationen om sommarjobben och vi tar gärna emot respons på hur vi lyckats.

De första sommarjobbarna har redan inlett sitt jobb och du kan beundra deras arbete vid blomrabatterna i Nickby.

Vi tackar alla som ansökt och önskar er en trevlig sommar!

Mer information:

Rekryteringsexpert Emma Vartiala, tfn 040 649 5934 emma.vartiala@sibbo.fi


Senast ändrat
16.05.2019