< Aktuellt
07.02.2019

Olägenheter i samband med skolskjutsarna utreds med serviceproducenterna

Sibbo kommun har under den senaste tiden tagit emot anmälningar om problem och olägenheter i anknytning till skolskjutsarna. Det har t.ex. varit frågan om situationer där skolskjutsen inte har anlänt vid överenskommen tidpunkt och barnets vårdnadshavare har inte fått någon information om detta. I största delen av fallen har skolskjutsarnas förseningar berott på dåligt före, t.ex. att bilen har fastnat i snön.

Kommunen går tillsammans med transportföretagen igenom alla fall och olägenheter som kommit till kännedom. Kommunen har redan varit i kontakt med företagen. Kommunen har bett företagen utreda fallen och vad man kan göra för att undvika motsvarande situationer i framtiden samt se till att vårdnadshavarna får information om eventuella undantagssituationer.

Om skolskjutsen inte anländer vid överenskommen tidpunkt, lönar det sig att i första hand direkt kontakta Fixutaxi (050 466 6686) eller alternativt Bildningsavdelningen i Sibbo kommun (040 191 4289). Det lönar sig dock att vänta på bilen i 15 minuter efter den överenskomna tidpunkten innan man tar kontakt.

Respons angående skolskjutsarnas kvalitet och problem i anknytning till skolskjutsarna ska i första hand ges skriftligt på adressen koulukuljetuksetskolskjutsar@sipoo.fi.


Senast ändrat
07.02.2019