< Aktuellt
15.11.2018

Nu inleds andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen

Gatuarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen börjar enligt planerna i november 2018. Genomfart på Stora Byvägen kommer att vara tillåtet trots byggarbetet. Saneringen/gatuarbetet pågår fram till våren 2019.

Det första skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattade byggandet av en ny bussterminal framför Sockengården. Det andra skedet av saneringen går ut på att förbättra sträckan mellan Enter och Södra Skolvägen. När gatubygget är färdigt är miljön i Nickby centrum trivsammare och säkrare.

I samband med saneringsarbeten bygger man en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Rondellen gör att trafiken löper smidigare i framtiden. Samtidigt blir även elevernas skolvägar tryggare. Rondellen förses även med en utfart mot Nickby kultur- och bildningscentrum och Wessmanhuset. Man planerar att samtidigt bygga även en anslutningsparkering invid rondellen.

Byggandet kommer att orsaka tillfälliga olägenheter och påverka trafiken på området. Vi uppmanar alla som rör sig på området att använda de tillfälliga rutterna och följa de anvisningar som skyltas på området. Under andra skedet av saneringsarbetet leds trafiken på Stora Byvägen till en omväg som löper parallellt med Stora Byvägen runt arbetsplatsen.

Du kan bekanta dig med trafiklederna och undantagsrutterna på Nickby Hjärtas område vintern 2018–2019 via den här länken. Vi påminner dock att trafikarrangemangen kommer att förändras när gatuarbetet framskrider.

Saneringsarbetet beskrevs i förslaget till gatuplan för Stora Byvägen mellan Nickbyvägen och Storkärrsgränd, vilket var offentligt framlagt 15.3–1.4.2018. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna gatuplanen vid sitt möte 14.8.2018 (TEKNUTSK § 100).


Senast ändrat
16.11.2018