< Aktuellt
25.05.2018

Tillfälliga lokaler tas i bruk för Sipoonlahden koulu när skolan byggs ut

Arbetet med att bygga ut Sipoonlahden koulu medför ändringar i undervisningsarrangemangen nästa läsår. Tillfälliga lokaler kommer att tas i bruk när den nuvarande skolbyggnaden byggs ut och ändras. Tillfälliga lokaler behövs också delvis eftersom bara en liten del av Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen används på grund av problem med inneluften. Bildningsutskottet behandlar förslaget till tillfälliga lokaler onsdag 30.5.2018.

Sibbo kommun har beställt paviljonger till Lärdomsvägen i vilka undervisningen ska ordnas under läsåren 2018-2019 och 2019-2020. Paviljongerna färdigställs nästa höst, men beräknas bli färdiga först i slutet av oktober. Under början av hösten innan paviljongerna blir färdiga används andra tillfälliga lokaler.

Enligt förslaget ska en del av klasserna placeras i den nuvarande skolbyggnaden vid Fröken Miilis väg och en del av klasserna i tillfälliga lokaler i Leppätien koulu, Salpar skola och Edupolis lokaler i Borgå under början av hösten.

Sibbo kommun ordnar busstransport till alla tillfälliga lokaler i enlighet med läsordningen. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas på samma ställe som undervisningen i årskurs 1-2. Elevernas vårdnadshavare har fått noggrannare information om arrangemangen.

Så få flytt som möjligt

Enligt förslaget har de tillfälliga lokalerna för Sipoonlahden koulu planerats så att ingen klass ska behöva flytta byggnad två gånger innan utbyggnaden är färdig. Avsikten är också att placera alla parallellklasser i en årskurs i samma lokal.

Utöver Edupolis lokaler har även andra alternativ undersökts, t.ex. lokalerna i Sakarinmäen koulu i Helsingfors. Alla de elever som ryms i Edupolis lokaler skulle dock inte ha rymts i Sakarinmäen koulu, och man skulle ha blivit tvungen att sprida ut klasserna på ännu flera ställen. Av denna orsak beslutade man sig för att föreslå andra tillfälliga lösningar.

En del av byggprojektet på Miilis område

Sipoonlahden koulu byggs ut eftersom antalet elever i området ökar. Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu utgör en del av byggprojektet på Miilis område. I samband med byggprojektet förbättras Sipoonlahden koulu samt en idrottspark och en ny bussterminal byggs i Söderkulla. Målet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer.

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu färdigställs sommaren 2019. Efter utbyggnaden ändras lokalerna i den nuvarande skolan så att den gamla och nya delens lokaler kan användas på ett enhetligt och utrymmeseffektivt sätt. Ombyggnadsarbetena i den nuvarande skolbyggnaden inleds sommaren 2019. Den helt nya skolbyggnaden och öppna lärmiljön tas i bruk hösten 2020.

Mer information om de tillfälliga lokalerna ger:

Sibbo kommuns bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell@sibbo.fi, tfn 040 191 4410

Mer information om byggprojektet på Miilis område ger:

Sibbo kommuns projektplanerare Ilona Heikkinen, ilona.heikkinen@sibbo.fi, tfn 040 191 4231


Senast ändrat
28.05.2018