< Aktuellt
22.05.2018

Byggarbeten i Nickby Hjärtas område börjar i juni

Enligt planerna inleds byggarbeten av den nya bussterminalen och Nickby Hjärtas daghem i juni.

Byggandet av Nickby Hjärtas daghem är den första av flera byggarbetsprojekt i Nickby Hjärtas område. Det nya daghemmet byggs invid Storkärrsgränden bakom huvudbibliotekets tillfälliga lokaler.

Enligt planerna ska byggarbeten av den nya bussterminalen och saneringen av Stora Byvägen börja i juni. Bussterminalen byggs vid Stora Byvägen framför Sockengården. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoveras sträckan Nickbyvägen – Enter. Även byggandet av Södra Skolvägen inleds samtidigt i juni. Syftet med gatuprojektet är att bygga om Storkärrsgränden till en tryggare och trivsammare gata. Samtidigt ska gatan få ett nytt namn och heta Södra Skolvägen. Både den nya bussterminalen och Södra Skolvägen planeras vara färdiga hösten 2018.

Utvidgningen av Nickby Hjärta planeras att påbörja vid slutet av sommaren. Det andra skedet av saneringen av Stora Byvägen omfattar sträckan mellan Enter – Södra Skolvägen och borde börja senare i år. Under 2018 planeras även byggarbeten där Norra Skolvägen förlängs fram till Nickbyvägen. Arbeten för att bygga en anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleds år 2019.

Byggarbeten i Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. HRT:s bussar kör på undantagsrutter på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen och Stora Byvägen. Vi meddelar om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Det enklaste sättet att bekanta sig med projekten kring Nickby Hjärta är att läsa webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar samt följa oss på Facebooksidan Sibbo bygger och utvecklar. Samtlig uppdaterad information hittar du även på anslagstavlorna på Nickby huvudbibliotek och i Sockengårdens entréhall.

Ytterligare information om byggprojekten i Nickby Hjärta:

Pasi Kanerva, Byggingenjör Sibbo kommun 050 068 6757
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef Sibbo kommun 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231


Senast ändrat
22.05.2018