< Aktuellt
12.04.2018

Sibbobor har röstat – så här kommer den nya bussterminalen och dess närområde i Nickby att se ut

Omröstningstiden har nu gått ut och vi vet hurdan miljö och hurdan armatur Sibbobor vill ha på det nya bussterminalområdet.

Totalt 268 svarare gav sin åsikt via enkäten. En klar vinnare kunde utses i samtliga kategorier. Av olika trädalternativ var rödask populärast (45 % av rösterna). Vinnaren bland hållplatstak var Alushel (69 % av rösterna), bland skräpkorgarna Metalcos skräpkorg av trä (60 % av rösterna) och bland lamporna den kupformade lampan (65 % av rösterna).

Nickby terminal – vinnaren:

Det var möjligt att rösta mellan olika träd- och armaturalternativ på nätet under två veckors tid (16.3–1.4.2018) via en så kallad involverande illustration. I illustrationen fick man välja mellan olika kombinationer av alternativ i en bild som ändrades enligt användarens val. Det här var första gången en involverande illustration piloterades i Sibbo. Den involverande illustrationen är utvecklad av företaget Villi Vyöhyke ry från Tammerfors, och Sibbo kommun är en av de första att testa denna lösning.

- Den involverande illustrationen är ett nytt sätt för invånarna att delta i den konkreta planeringen av närmiljön. Jag är glad att vi fick så många svar till enkäten. Här har svararna en genuin möjlighet att påverka, för vi kommer att plantera träd och skaffa armatur fullkomligt enligt de svar som gavs i enkäten, säger tf. chef av kommunteknik Lari Sirén.

Även gatuplanerna för Stora Byvägen var framlagda samtidigt med den involverande illustrationen. Tekniska utskottet godkände planerna beträffande terminalområdet på sitt möte 3.4.2018. Syftet är att inleda byggnadsarbeten på terminalen och gatan i juni. Största delen av arbeten genomförs enligt planerna under skolornas sommarlov.

Mer information:
Lari Sirén, tf. chef av kommunteknik, tfn 040 191 4443, lari.siren@sibbo.fi

Du kan bekanta dig med situationsplanen för terminal- och gatuområdet på adressen: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende


Senast ändrat
12.04.2018