< Aktuellt
09.04.2018

Idéverkstaden Det nya Nickby uppmuntrar Sibboborna att diskutera utvecklingen av Nickbys stadsbild

Idéverkstaden Det nya Nickby uppmuntrar Sibboborna att diskutera utvecklingen av Nickbys stadsbild
Finns det plats för nytt boende i Nickby? Hör en stadsmässig gatumiljö och möten på torget till det framtida Nickby?

De här frågorna ställs Sibboborna 9.4–22.4 i webbenkäten Det nya Nickby. Du kan bekanta dig med den nya planstommen för Nickby under Nickbykvällen 9.4 kl. 17.00.

Idéverkstaden Det nya Nickby är ett deltagande stadplaneringsprojekt som de unga arkitektbyråernas kollektiv Uusi Kaupunki (Ny Stad) arrangerar tillsammans med Sibbo kommun och i vilket kollektivet tar fram en modig vision av stadsbilden i Nickby centrum i Sibbo. Resultatet är fyra stadsplaneringsförslag som väcker tankar och som i sin häftighet skakar om invanda tankemodeller och öppnar upp nya vägar för utformningen av det framtida Nickby. Förslagen överlämnas som grund för en medborgardiskussion och för att användas för planläggningen av Sibbo.

Förslagen presenteras för Sibboborna i en virtuell diskussionsmiljö i webbenkäten Det nya Nickby som är öppen 9.4–22.4.2018 på adressen sipoorakentaajakehittaa.fi. Sibboborna får möjlighet att berätta sina åsikter om alla förslag.

– Sibbo har hört invånarnas synpunkter om Nickbys nuläge och historia, och nu har tankarna förts framåt och omvandlats till konkreta förslag som kan förverkligas. I webbenkäten kan invånarna diskutera förslagen och ge sina synpunkter på huruvida planeringen av Nickby centrum går i rätt riktning, säger Sibbos generalplanechef Kaisa Jama.

Sibbo kommun bjöd in kollektivet Uusi Kaupunki att utarbeta förslag och idéplaner för fyra utvecklingsobjekt så att debatten om riktningen i vilken Nickby ska utvecklas väcks redan innan planläggningen börjar.

– Sibbo utvecklar Nickby byacentrum aktivt och ser långsiktigt på platsens framtid. Uusi kaupunki ordnade redan 2015 en arbetsverkstad i Söderkulla med vars resultat kommunen var mycket nöjd. Det här är fortsättningen på samarbetet, säger Arto Ollila och Tiina Antinoja från kollektivet Uusi Kaupunki.

Förslagen gäller Nickbys framtid.

– Nickby är Sibbos administrativa centrum och vid sidan av Söderkulla ett av Sibbos största byacentrum. Nytt boende är efterfrågat i Sibbo och Nickby är den naturliga platsen för att utveckla ett kompletterande byggande som passar in i den byaktiga andan i Sibbo, säger Arto Ollila och Tiina Antinoja.

Förslagen strävar efter att ge invånarna i Nickby fördelar. Koncentrationen av stadsstrukturen förbättrar Nickbybornas service, när nya invånare ökar klientelen för tjänsterna i byn. Genom det kompletterande byggandet skapas ett nytt boendespektrum i Sibbo. De nya bostäderna lockar också invånare i olika livsskeden, bland dem även nuvarande Sibbobor.

Arkitekterna önskar att förslagen ska sporra Sibboborna att diskutera det egna kommuncentrets framtid.

– Vi önskar att förslagen debatteras livligt och att de efter diskussionerna läggs till grund för planläggningen. Och vi hoppas förstås att vi senare ska få vara med om att vidareutveckla förslagen i riktning mot verkliga byggnader, säger Arto Ollila och Tiina Antinoja från kollektivet Uusi Kaupunki.

Fyra förslag till framtid för Nickby

Fyra förslag presenteras för Sibboborna. De har utarbetats av arkitektbyråerna

  • Lilla Byvägen, AVARRUS Arkkitehdit
  • Nickby station, MUUAN
  • Stora Byvägen, AOR Arkkitehdit
  • Nickby bulevard, Arkitekterna Rudanko + Kankkunen


Vad är Uusi Kaupunki?
Uusi Kaupunki är ett kollektiv som bildats av unga arkitektbyråer och som uppmuntrar kommuner, företag och sammanslutningar att utnyttja arkitektur som ett redskap för kommunikation och problemlösning. Tanken bakom Uusi Kaupunki-projekten är att genom deltagande planering ge ett positivt startskott för projekt för planeringen av bebyggda miljöer. Kollektivet Uusi Kaupunki har ordnat över 20 stadsevenemang och över 80 designsprinter allt från Bukarest till Tallinn och från Tammerfors till Uleåborg samt förverkligat tv-serien Kaupunki uusiksi tillsammans med Rundradion. Kollektivet Uusi Kaupunki har skapats av arkitektbyråerna Futudesign, JADA, Pro Toto, Studio Puisto och Arkkitehdit R+K samt fastighetsutvecklingsföretaget Hukkatila, Virkkala de Vocht Arkkitehdit, MUUAN, Kaleidoscope, AOR och Avarrus. Numera omfattar nätverket över 80 experter för användarorienterad stadsplanering.
Mer information: http://uusi-kaupunki.fi/

Mer information:

Kollektivet Uusi Kaupunki
Tiina Antinoja, MUUAN, tfn 040 725 1026 tiina.antinoja@muuan.fi
Arto Ollila, AOR Arkkitehdit, tfn 040 532 6008, arto.ollila@aor.fi

Sibbo kommun
Kaisa Jama, generalplanechef, tfn 040 191 4521, kaisa.jama@sibbo.fi


Senast ändrat
09.04.2018