< Aktuellt
04.04.2018

Resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogik 2018

Den årliga kundenkäten inom småbarnspedagogik genomfördes elektroniskt i månadsskiftet februari–mars 2018.

Temat under detta år var fokusområden för hösten 2017, dvs. motion, vila och måltider. Dessa tre teman är förknippade med lärområdet ”Jag växer, rör på mig och utvecklas” i den nya planen för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna kunde genom att svara på enkäten utvärdera hur bra dessa fokusområden har tagits i beaktande i det egna barnets enhet för småbarnspedagogik.

Svaren är samlade i bilden nedan. Du hittar även hela enkäten med svar via länken här.


Senast ändrat
05.04.2018