< Aktuellt
28.03.2018

Sibbo och Kervo arbetar för persontågtrafik mellan Kervo och Nickby

Sibbo kommuns och Kervo stads gemensamma mål är att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby. Kommunstyrelsen i Sibbo och Kervo stadsstyrelse höll ett möte 27.3.2018 i Kervo. Temat för mötet var att utveckla samarbetet mellan kommunerna och framför allt att inleda persontågtrafik.

För närvarande trafikerar redan godståg till Sköldvik på banan mellan Kervo och Nickby. Den kraftiga tillväxten i Sibbo och Kervo under de närmaste åren utgör en god grund för att ta i bruk den elektrifierade banan till Sköldvik även för persontrafik.

Engångsinvesteringen för att ta i bruk banan för persontrafik uppskattas vara cirka 30 miljoner euro, vilket är lite med tanke på en baninvestering.

Kommunstyrelsen i Sibbo och Kervo stadsstyrelse beslutade att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp vars kärna består av båda kommunernas fullmäktige- och styrelseordförande. Styrgruppen består av Sibbos fullmäktigeordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist samt av Kervos fullmäktigeordförande Eero Lehti och stadsstyrelsens ordförande Samuli Isola. Sibbo innehar ordförandeskapet för styrgruppen.

Andra centrala samarbetsteman för tisdagens möte var utvecklingen av området Keinukallio–Bastukärr samt en gemensam utveckling av turismen i Sibbo och Kervo.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas@sibbo.fi, tfn 040 752 9803
Stadsdirektör Kirsi Rontu, kirsi.rontu@kerava.fi


Senast ändrat
28.03.2018